Month: กันยายน 2023

อาร์เตต้ายกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญากับอาร์เซน่อล 9ครั้งของมิเกล อาร์เตต้าเนื่องจากนายใหญ่ของเดอะกันเนอร์สไร้ความปรานีกับทีม

อาร์เตต้ายกเลิกสัญญา...

You may have missed